Norconsult

Norconsult er Norges største og en av ledende rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.

Vi har 3800 medarbeidere totalt, fordelt på 101 kontor i fire verdensdeler. Norconsult har til enhver tid rundt 20 000 pågående prosjekter, og hadde i 2018 en omsetning på 5,3 milliarder kroner.

Norconsult sin forretningsidé er å sikre optimal kvalitet i kundens plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester. Vi organiserer våre tjenester innen elleve markedsområder; arkitektur, bygg og eiendom, energi, industri, IT, miljø, olje og gass, plan, samferdsel, sikkerhet og vann og avløp.

I Seljord sitter fagressurser som er etterspurt både hos kunder og in-house i selskapet. Disse løser p.t. komplekse oppgaver innen VA-prosess, modellering, hydraulikk og miljøfag.

Avdelingen i Seljord håndterer store og små oppdrag, både lokalt, nasjonalt og utenlands. Spennvidden er stor. Forurensningssituasjonen på gamle industritomter kartlegges, kapasitet og kvalitet i grunnvannsbrønner måles og analyseres, ledningsnett for drikkevann og avløp modelleres i større bykommuner, gamle vannverk blir oppgradert, nye vannverk blir detaljprosjektert, pumpestasjoner og høydebasseng det samme, nasjonale retningslinjer innen mikrobiell barriere analyse trekkes opp og FoU-virksomhet foregår innen forvaltning av nedbørsfelt m.m.

Avdeling Seljord vokser og har tolv cellekontorer i sitt nye, toppmoderne lokale i Seljord Næringshage . Fem er allerede fylt, blir du den neste?

Hem er vi?

Lokasjon

Seljord, Telemark

Bransje

Tverrfaglig rådgivende konsulentvirksomhet 

u

Hva vi ser etter

Seniorer (Siv.ing./M.Sc) med solid erfaring, samt de mer ferske, som håndterer nye verktøy og er lærevillige.

“For å gjøre en god jobb skal man ha det godt. Jeg er opptatt av at alle finner en balanse i arbeidet og livet sitt. Det står ikke på geografi, kompetanse og utstyr for å gjøre en god jobb her. Her trives den som liker autonomi i kombinasjon med teamarbeid. Det å kunne fagkontrollere hverandre gir en trygghet, det å bli sett gir tilhørighet, det å ha stor påvirkningskraft over egen hverdag gir motivasjon.»

Mathias H. Kleppen – Rådgivende ingeniør og gruppeleder i Norconsult, avdeling Seljord

Med hjerte for det våte element

Med hjerte for det våte element

BRATT LÆRINGSKURVE Både i jobben og på fritiden forholder Rebeka seg til elementet vann. På den ene måten matematisk og logisk, den andre er ren begeistring, og begge deler finner hun i Seljord.  Foran seg på skjermen har Rebeka detaljerte tegninger over et...

Brøløsvegen 57, 3840 Seljord

41 80 20 38

mathias.h.kleppen@norconsult.com