I lufta på AiR

I lufta på AiR

I lufta på Air 7 FEKK DRAUMEJOBBEN PÅ AiR – Eg blinka meg tidleg ut Rehabiliteringssenteret Air som ein stad eg verkeleg kunne tenke meg å jobbe. Fyrste gongen eg var i kontakt med klinikkleiar Jon Hovda for å forhøyre meg om jobb var alt i februar 2010,...