Eg stortrivast i jobben her på AiR. Det er eit fantastisk arbeidsmiljø her, både sosialt og fagleg. Eg jobbar i eit av fem tverrfaglege team og får samarbeide med mange interessante folk med forskjellege utdanningar og erfaringar.