Med hjerte for det våte element

Med hjerte for det våte element

med hjerte for det våte element - Jeg fikk muligheten til å jobbe med noen av de beste i landet 7 BRATT LÆRINGSKURVE Både i jobben og på fritiden forholder Rebeka seg til elementet vann. På den ene måten matematisk og logisk, den andre er ren begeistring, og...
I lufta på AiR

I lufta på AiR

I lufta på Air 7 FEKK DRAUMEJOBBEN PÅ AiR – Eg blinka meg tidleg ut Rehabiliteringssenteret Air som ein stad eg verkeleg kunne tenke meg å jobbe. Fyrste gongen eg var i kontakt med klinikkleiar Jon Hovda for å forhøyre meg om jobb var alt i februar 2010,...
Det er ikkje så langt frå Shanghai til Dalen

Det er ikkje så langt frå Shanghai til Dalen

Det er ikkje så langt frå Shanghai til Dalen 7 NIKOLAI (31) FANN SITT MARITIME TEKNOLOGIMEKKA 140 KILOMETER UNNA NÆRASTE DROPE SALTVATN Nikolai Mejdell Hektoen (31) jobbar som utviklingsingeniør ved Brunvoll Mar-El på Dalen. Han har ein Mastergrad i Maritim...